Προστασία ζωοτροφών

Μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων προϊόντων των πελατών.

Προστατέψτε τη ροή των προϊόντων σας από στιγμιαία τεχνικά ζητήματα και διακυμάνσεις στον αριθμό των προϊόντων.

Σύστημα ειδοποίησης

Το σύστημα ειδοποίησης ενεργοποιεί και σας ειδοποιεί για τυχόν προβλήματα στη ροή του προϊόντος σας.

Αποφυγή ενημερώσεων

Εάν ο αριθμός των προϊόντων αλλάξει πάνω από ένα επίπεδο που έχετε καθορίσει, η ενημέρωση θα διακοπεί.