Ochrona paszy

Środki zapewniające bezpieczeństwo danych produktowych klientów.

Chroń swój plik produktowy przed chwilowymi problemami technicznymi i wahaniami w liczbie produktów.

System alarmowy

System alertów aktywuje się i powiadamia Cię o wszelkich problemach w Twoim pliku produktowym.

Unikanie aktualizacji

Jeśli liczba produktów przekroczy określony przez Ciebie poziom, aktualizacja zostanie zatrzymana.