Ενσωμάτωση Έργων Δέλτα

Το κανάλι Delta Projects συνεργάζεται με το Feedance.

  • εικόνα χαρτοφυλακίου

Ρυθμίστε την ενσωμάτωση έργων Delta στο Feedance

Βήμα 1 ενσωμάτωσης έργων Delta

Προσθέστε τη ροή σας

Δημιουργήστε κανάλια από την κύρια ροή σας με πολλαπλές παραλλαγές και κανόνες.

Βήμα 2 ενσωμάτωσης έργων Delta

Δημιουργήστε το κανάλι σας Delta Projects

Δημιουργήστε αυτοματοποιημένα banner από τις εικόνες των προϊόντων ροής σας.

Βήμα 3 ενσωμάτωσης έργων Delta

Εξαγωγή του καναλιού σας Delta Projects

Δημιούργησε τα banner σας με πολλαπλές μορφές για πολλές πλατφόρμες.

Γενικές Πληροφορίες για την Delta Projects

Η Delta Projects είναι μια πλατφόρμα που προσφέρει καινοτόμες λύσεις για το παγκόσμιο εμπόριο και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Κυκλοφόρησε το 2019 και εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Delta Projects στοχεύει να φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται το διεθνές εμπόριο αξιοποιώντας την τεχνολογία blockchain και τα αποκεντρωμένα συστήματα. Η πλατφόρμα τους παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες και εργαλεία για τον εξορθολογισμό και την ψηφιοποίηση διαφόρων πτυχών της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών, της εφοδιαστικής, της χρηματοδότησης και της συμμόρφωσης.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας Delta Projects είναι η χρήση έξυπνων συμβολαίων, τα οποία είναι αυτοεκτελούμενες συμφωνίες με προκαθορισμένους κανόνες κωδικοποιημένους στο blockchain. Αυτά τα έξυπνα συμβόλαια επιτρέπουν ασφαλείς και διαφανείς συναλλαγές, εξαλείφοντας την ανάγκη για μεσάζοντες και μειώνοντας τον κίνδυνο απάτης ή διαφορών.

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία blockchain, η Delta Projects προσφέρει αυξημένη αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και διαφάνεια στο παγκόσμιο εμπόριο. Στην πλατφόρμα τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθούν και να επικυρώνουν ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, από την πηγή των πρώτων υλών έως τον τελικό καταναλωτή, διασφαλίζοντας τη λογοδοσία και ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο παραποίησης προϊόντων.

Επιπλέον, η Delta Projects ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη (AI) και αλγόριθμους μηχανικής μάθησης για τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτές οι τεχνολογίες επιτρέπουν την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, την πρόβλεψη ζήτησης και την προγνωστική ανάλυση, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να βελτιώνουν τη συνολική τους αποτελεσματικότητα.

Μια άλλη αξιοσημείωτη πτυχή της Delta Projects είναι η εστίασή της στη βιωσιμότητα και την υπεύθυνη προμήθεια. Παρέχουν εργαλεία για την επαλήθευση της γνησιότητας και της προέλευσης των προϊόντων, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πρότυπα διακυβέρνησης (ESG). Αυτό βοηθά τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καταναλωτών για βιώσιμα και ηθικά παραγόμενα αγαθά.

Η Delta Projects διευκολύνει επίσης τη χρηματοδότηση του εμπορίου μέσω της πλατφόρμας της. Με την ενσωμάτωση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του Factoring τιμολογίων και της χρηματοδότησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης με ανταγωνιστικές τιμές, βελτιώνοντας έτσι τις ταμειακές ροές και μειώνοντας τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους.

Συνολικά, η Delta Projects είναι μια καινοτόμος πλατφόρμα που αξιοποιεί την τεχνολογία blockchain, την τεχνητή νοημοσύνη και τη χρηματοδότηση για να φέρει επανάσταση στο παγκόσμιο εμπόριο και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Από την έναρξή του το 2019, παρέχει στις επιχειρήσεις αποτελεσματικές, ασφαλείς και βιώσιμες λύσεις για τις διεθνείς εμπορικές τους δραστηριότητες.