Ενσωμάτωση Adcrowd

Το κανάλι Adcrowd λειτουργεί με το Feedance.

  • εικόνα χαρτοφυλακίου

Ρυθμίστε την ενσωμάτωση Adcrowd στο Feedance

Ενσωμάτωση Adcrowd Βήμα 1

Προσθέστε τη ροή σας

Δημιουργήστε κανάλια από την κύρια ροή σας με πολλαπλές παραλλαγές και κανόνες.

Ενσωμάτωση Adcrowd Βήμα 2

Δημιουργήστε το κανάλι σας στο Adcrowd

Δημιουργήστε αυτοματοποιημένα banner από τις εικόνες των προϊόντων ροής σας.

Ενσωμάτωση Adcrowd Βήμα 3

Εξαγωγή του καναλιού σας Adcrowd

Δημιούργησε τα banner σας με πολλαπλές μορφές για πολλές πλατφόρμες.

Γενικές πληροφορίες για το Adcrowd

Το Adcrowd είναι μια πλατφόρμα ψηφιακής διαφήμισης που εστιάζει στη διαφήμιση μέσω προγραμματισμού και στη στόχευση κοινού. Το Adcrowd, που κυκλοφόρησε το 2014, επιτρέπει στους διαφημιζόμενους να προσεγγίσουν το κοινό-στόχο τους χρησιμοποιώντας την υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο και τις εξελιγμένες δυνατότητες στόχευσης.

Το Adcrowd προέρχεται από τη χώρα της Ολλανδίας και συγκεκριμένα στο Άμστερνταμ. Η πλατφόρμα ιδρύθηκε από μια ομάδα επαγγελματιών με μεγάλη εμπειρία στον κλάδο της διαφήμισης, με στόχο να παρέχει στους διαφημιστές αποτελεσματικούς και αποδοτικούς τρόπους προσέγγισης του κοινού που επιθυμούν.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας Adcrowd είναι η τεχνολογία διαφήμισης μέσω προγραμματισμού. Η διαφήμιση μέσω προγραμματισμού αναφέρεται στην αυτοματοποιημένη αγορά και πώληση διαδικτυακού διαφημιστικού χώρου, χρησιμοποιώντας δεδομένα και αλγόριθμους για τη βελτιστοποίηση της στόχευσης και την παράδοση εξατομικευμένων διαφημίσεων σε συγκεκριμένο κοινό. Το Adcrowd αξιοποιεί αυτήν την τεχνολογία για να βοηθήσει τους διαφημιστές να προσεγγίσουν αποτελεσματικά τους πελάτες-στόχους τους και να επιτύχουν τους στόχους μάρκετινγκ.

Η πλατφόρμα προσφέρει προηγμένες επιλογές στόχευσης, επιτρέποντας στους διαφημιστές να ορίσουν το κοινό-στόχο τους με βάση διάφορους παράγοντες όπως δημογραφικά στοιχεία, ενδιαφέροντα, συμπεριφορά περιήγησης και πρόθεση αγοράς. Αυτό διασφαλίζει ότι οι διαφημίσεις παραδίδονται στους πιο σχετικούς χρήστες, αυξάνοντας τις πιθανότητες μετατροπής και μεγιστοποιώντας την απόδοση της επένδυσης.

Το Adcrowd παρέχει επίσης μια φιλική προς τον χρήστη διεπαφή και διαισθητικά εργαλεία διαχείρισης καμπανιών, διευκολύνοντας τους διαφημιστές να ρυθμίζουν και να παρακολουθούν τις καμπάνιες τους. Οι διαφημιστές έχουν πρόσβαση σε αναλυτικά στοιχεία και δεδομένα απόδοσης σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντάς τους να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει δεδομένων και να βελτιστοποιούν τις διαφημιστικές τους στρατηγικές.

Η πλατφόρμα Adcrowd υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα μορφών διαφημίσεων, συμπεριλαμβανομένων των banner προβολής, των εγγενών διαφημίσεων, των διαφημίσεων βίντεο και των διαφημίσεων για κινητά, δίνοντας τη δυνατότητα στους διαφημιζόμενους να δημιουργούν οπτικά ελκυστικές και εντυπωσιακές καμπάνιες σε διαφορετικά κανάλια.

Συνολικά, το Adcrowd είναι μια καινοτόμος πλατφόρμα διαφήμισης μέσω προγραμματισμού που επιτρέπει στους διαφημιστές να προσεγγίσουν το κοινό-στόχο τους αποτελεσματικά και αποδοτικά. Με τις προηγμένες δυνατότητες στόχευσης, τη φιλική προς τον χρήστη διεπαφή και την ολοκληρωμένη υποστήριξη μορφής διαφήμισης, το Adcrowd παρέχει στους διαφημιζόμενους τα εργαλεία που χρειάζονται για να επιτύχουν τους διαφημιστικούς τους στόχους και να προωθήσουν την ανάπτυξη της επιχείρησης.